โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day   เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 593 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 25 มีนาคม 2565 - 25 มีนาคม 2565

สถานที่ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

๑๓.๐๐ น.        -ผู้บริหาร บุคลากร พร้อมกันหน้าห้องสำนักงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

๑๓.๑๐ น.        -ผู้อำนวยการกล่าววัตถุประสงค์และเปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๓.๒๐ น.        เริ่มกิจกรรม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา