โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 431 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 เมษายน 2565 - 21 เมษายน 2565

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญบุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน (เชียงใหม่)

ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

         กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

          และในเวลา 13.00 น. - การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ  (ลาบเมือง)

                                        -การแข่งขันส้มตำลีลา

                                        - การแข่งขันตัดตุงปี๋ใหม่

           เวลา 15.00 น. - พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                - พิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ : ลาบเมือง การแข่งขันส้มตำลีลา

                                  และการแข่งขันตัดตุงปี๋ใหม่

มาร่วมสืบฮีต ต๋ามฮอยประเพณีล้านนา ใส่ผ้าเมืองมาร่วมงานกั๋นนักๆๆเน้อจ้าววววว ....

....ที่สำคัญอย่าลืมสวมหน้ากาก ล้างมือหมั่นๆๆ ป้องกั๋นโควิดกันโตยเน้อ....

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา