โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 397 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรม “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา” มีกำหนดการ ดังนี้

  • เวลา 8.00 - 9.00 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย
  • เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ  (ลาบเมือง) / การแข่งขันส้มตำลีลา / การแข่งขันตัดตุงปี๋ใหม่
  •  เวลา 15.00 น. พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา / พิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ : ลาบเมือง การแข่งขันส้มตำลีลา / และการแข่งขันตัดตุงปี๋ใหม่

 

ข้อมูล ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
ภาพนิ่ง อาจารย์วิสุทธิ์ บัวเจริญ, นริศ กำแพงแก้ว, เกรียงไกร ศรีประเสริฐ, คเชนทร์ เครือสาร, รัตนาภรณ์ สารภี, วีรวิทย์ ณ วรรณมา, วรรธพงศ์ เทียนนิมิตร
ภาพเคลื่อนไหว จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา