โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา พนง. รวมใจพัฒนาบริเวณ สถช. มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา พนง. รวมใจพัฒนาบริเวณ สถช. มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 เมษายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 487 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 23 มิถุนายน 2565 - 24 มิถุนายน 2565

สถานที่ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรม Big Cleaning Day จิตอาสา พนักงานรวมใจพัฒนาสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย คณะผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่ เริ่มกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่โถงชั้นล่างห้องเก็บของ/ห้องครัว ชั้นล่างอาคารศูนย์วิจัย พัฒนา ภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา