โลโก้เว็บไซต์ พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 710 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับบมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ และสายพระเนตรอันยาวไกลที่ทรงคำนึงถึงประโยชน์ทุกข์สุขของราษฎรชาวไทย 

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.

 

หมายเหตุ การแต่งกายชุดสุภาพโทนสีเหลือง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา