โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดป่าดาราภิรมย์ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 469 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 5 พฤศจิกายน 2565 - 5 พฤศจิกายน 2565

สถานที่ : วัดป่าดาราภิรมย์

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชา) และกลุ่มบริษัทในเครือ เพื่อนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ตำบลริมใต้ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 
ในการนี้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการร่วมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล สำนักงานผู้อำนวยการ สถช.

 

หมายเหตุ สถาบันการศึกษา : เครื่องแบบปกติขาว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา