โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 148 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กุมภาพันธ์ 2566 - 19 กุมภาพันธ์ 2566

สถานที่ : กาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้รับผิดชอบ : สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ ในงาน “MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market” ณ กาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา