โลโก้เว็บไซต์ วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 : เปิดมุมมอง | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 : เปิดมุมมอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2565 โดย สถช. มทร.ล้านนาแนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์ เปิดมุมมอง คุณณรงค์ ธรรมจารี
  สวัสดีครับ วันนี้ผมมีบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด  เปิดมุมมอง มานำเสนอ มุมมองการเรียนสมัยเป็น นักศึกษา ไปจนถึงการนําเสนอหลักการทํางาน ของ คุณณรงค์ ธรรมจารี ประธานบริษัท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา