โลโก้เว็บไซต์ แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์ เปิดมุมมอง คุณณรงค์ ธรรมจารี | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

แนะนำบทความออนไลน์ : คอลัมน์ เปิดมุมมอง คุณณรงค์ ธรรมจารี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2565 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

สวัสดีครับ วันนี้ผมมีบทความในวารสารแก้วปัญญา คอลัมน์หมวด  เปิดมุมมอง มานำเสนอ มุมมองการเรียนสมัยเป็น นักศึกษา ไปจนถึงการนําเสนอหลักการทํางาน ของ คุณณรงค์ ธรรมจารี ประธานบริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟูดส์ หรือ หมูอินเตอร์ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา

 

คลิกดูรายละเอียดเลย https://kaewpanya.blogspot.com/2022/11/blog-post.html

หรือ URL Link สำรอง วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 : เปิดมุมมอง คุณณรงค์ ธรรมจารี (pubhtml5.com)

 

ที่มา : วารสารแก้วปัญญา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 (กันยายน– ธันวาคม 2564)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา