โลโก้เว็บไซต์ 14-15 ธ.ค.65: มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

14-15 ธ.ค.65: มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 ธันวาคม 2565 โดย สถช. มทร.ล้านนามทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อม จัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด : เชียงใหม่ เที่ยวได้ทุกวัน
  วันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และ ว่าที่ร.ต.รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ/หั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา