โลโก้เว็บไซต์ 18 ม.ค.66: สถช. ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

18 ม.ค.66: สถช. ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 มกราคม 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา