โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 388 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) และเพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีของบุคลากรให้ตระหนักถึงความสำคัญของมหาวิทยาลัยและเชิดชูเกียรติของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และศิษย์เก่า ที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมและแบบอย่างที่ดีในสังคม ได้แก่ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย บริเวณลานพ่อปู่, ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร บริเวณลานบัว, ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์, ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศแสดงเจตจำนงการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมพิธีมอบรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญ ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ณ ศาลาราชมงคล

 

ทั้งนี้ บุคลากรกลุ่มงานผลิตสื่อและจัดการองค์ความรู้ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปฏิบัติหน้าบันทึกวิดีโอกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2566 ณ ศาลาราชมงคล พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์  Facebook Page แก้วปัญญาชาแนล ตั้งแต่เวลา 9:30 น. เป็นต้นไป

 

ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, รัตนาภรณ์ สารภี, FB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, FB AritRmutl
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา