โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 27 มกราคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 329 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมทำบุญพิธีเจริญพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน ภายใต้โครงการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ครบรอบปีที่ 18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 และร่วมเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมร่วมทำบุญปล่อยปลา ณ บริเวณท่าน้ำ คูน้ำเวียงเจ็ดลิน ใกล้ลานพ่อปู่


ข้อมูล กลุ่มงานบริหารและสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ภาพ งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา, พิษณุ พรมพราย, รัตนาภรณ์ สารภี, FB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, FB AritRmutl
เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


 








ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา