โลโก้เว็บไซต์ 17-19 ก.พ.66: คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

17-19 ก.พ.66: คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนาคลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market
  วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนผ้าทอไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่ง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา