โลโก้เว็บไซต์ คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา เข้าร่วมงาน MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 202 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนผ้าทอไทลื้อย้อมสีธรรมชาติ ทั้งเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และกระเป๋า ฯลฯ จากกลุ่มผ้าทอไทลื้อย้อมห้อมบ้านหนองปลามัน ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในกิจกรรม "มากาด มาจอย" นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) สู่การพัฒนาและแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในแต่ละพื้นที่มาเผยแพร่ภายใต้โครงการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในงานแสดงผลงานการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน ด้วย วทน. สู่เชิงพาณิชย์ “MHESI Innovation Fair @ Jing jai Market” ณ ลานกิจกรรม กาดจริงใจมาร์เก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ข้อมูล กลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ภาพ/เรียบเรียง อภิญญา ไชยวงค์
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา