โลโก้เว็บไซต์ 25 พ.ค.66: สถช. ให้การต้อนรับ อบจ.เชียงราย พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดรถโมบายยูนิตขับเคลื่อนกิจกรรมบริการวิชาการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

25 พ.ค.66: สถช. ให้การต้อนรับ อบจ.เชียงราย พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดรถโมบายยูนิตขับเคลื่อนกิจกรรมบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย สถช. มทร.ล้านนาสถช. ให้การต้อนรับ อบจ.เชียงราย พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดรถโมบายยูนิตขับเคลื่อนกิจกรรมบริการวิชาการ
  วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ ช่างเทคนิค ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา