โลโก้เว็บไซต์ สถช. ให้การต้อนรับ อบจ.เชียงราย พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดรถโมบายยูนิตขับเคลื่อนกิจกรรมบริการวิชาการ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ให้การต้อนรับ อบจ.เชียงราย พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดรถโมบายยูนิตขับเคลื่อนกิจกรรมบริการวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 น.ส.หนึ่งฤทัย แสงใส หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายวิสุทธิ์ บัวเจริญ ช่างเทคนิค ศูนย์เรียนรู้โรงงานผลิตน้ำดื่มต้นแบบเพื่อการศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับ นายฐิติวัชร ไลศิริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เข้าพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดรถโมบายยูนิต (Mobile unit) ลงพื้นที่ร่วมกับคณาจารย์ นักบริการวิชาการ ในการขับเคลื่อนการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่นนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดซื้อจัดจ้างจัดทำรถโมบายยูนิต สำหรับ ขับเคลื่อนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย

 

ภาพ/ข้อมูล หนึ่งฤทัย แสงใสออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา