โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่วอแก้ว ประเมินผลแ ถอดบทเรียนโครงการยกระดับชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม17กย59 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่วอแก้ว ประเมินผลแ ถอดบทเรียนโครงการยกระดับชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม17กย59

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 กันยายน 2559 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง ลงพื้นที่วอแก้ว ประเมินผล ถอดบทเรียนโครงการยกระดับชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม
          17 กันยายน 2559 ทีมงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วมวอแก้ว ลงพื้นที่บ้านวอแก้ว หมู่ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง  เพื่อประเมินผลและถอดบทเรียนโครงการยกระดับคุณภาพช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา