โลโก้เว็บไซต์ ประชุมผู้บริหารและบุคลากร | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

ประชุมผู้บริหารและบุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 ตุลาคม 2559 โดย สถช. มทร.ล้านนาประชุมผู้บริหารและบุคลากร
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ภาสวรรธน์   วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุม โดยมีผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา