โลโก้เว็บไซต์ เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ชุมชน

เตรียมความพร้อมก่อนดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ชุมชน"

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 ตุลาคม 2559 โดย สถช. มทร.ล้านนาประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของ มทร.ล้านนา”
          วันที่ 25 ตุลาคม 2559 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ “การเรียนรู้ในชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา