โลโก้เว็บไซต์ 6 มี.ค.60: วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มช. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สถช. | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

6 มี.ค.60: วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มช. เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สถช.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย สถช. มทร.ล้านนาวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มช. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
วันที่ 6 มีนาคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักศึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา