โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มช. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มช. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 มีนาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 784 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 มีนาคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ จากวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี

ภาพ: พิษณุ พรมพรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา