โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-06 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-03-06

วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มช. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 มีนาคม 2560 อาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้ จากวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการความรู้ของสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ร่วมกับหน่วยงานที่มีการพัฒนาร... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย
จันทร์ 6 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวน...คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่...*** ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่ายไร้สาย @internet-RMUTL และ@RMUTL-Web-Login *** ของ.มทร.ล้านนา 1.พื้นที่เชียงใหม่...คลิกประเมิน https://goo.gl/forms/yBoUqlWv6ZrNPbIi1 2.พื้นที่ตาก...คลิกประเมิน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา