โลโก้เว็บไซต์ 7 ก.ค. 2560: กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (สถช. + สวพ.) | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

7 ก.ค. 2560: กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 (สถช. + สวพ.)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมถวายเทียนพรรษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ พร้อมด้วย อ.เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา