โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1192 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ พร้อมด้วย อ.เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรในสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านน ร่วมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย รับศีลรับพรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหาร และบุคลากรภายในสถาบันฯ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเป็นที่พึ่งทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบต่อไป  

ภาพ/ข่าว: น.ส.รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา