โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-07 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-07-07


การบรรยายพิเศษ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อยุทธศาสตร์ภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

การสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 107/2560 วันที่ 7  กรกฎาคม 2560  โดยดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุม ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ บรรยายพิเศษเรื่อง “การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อยุทธศาสตร์ภาคเหนือและยุทธศาสตร์ชาติ”โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหาร... >> อ่านต่อ


กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี พ.ศ. 2560
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ พร้อมด้วย อ.เกรียงไกร ธารพรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา ตลอดจนบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากรในสังกัดสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านน ร่วมถวายเทียนพรรษาและจตุปัจจัย รับศีลรับพรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาอันดีงาม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา