โลโก้เว็บไซต์ 15 ก.ย.60: กิจกรรม Big Cleaning Day สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

15 ก.ย.60: กิจกรรม Big Cleaning Day สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนากิจกรรม Big Cleaning Day สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา ประจำปี 2560
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 15 กันยายน 2531 จึงถือว่าดังกล่าว เป็นวันราชมงคล สถาบันถ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา