โลโก้เว็บไซต์ 19 เม.ย.60:งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

19 เม.ย.60:งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย มทร.ล้านนางานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
วันที่ 19 เมษายน 2560 บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ร่วมสรงน้ำพระพุทธราชมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี เนื่องโอกาสงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา