โลโก้เว็บไซต์ งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

งานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 323 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 เมษายน 2560 บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ร่วมสรงน้ำพระพุทธราชมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดี เนื่องโอกาสงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และะถือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีโดยร่วมจัดซุ้มอาหารบริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน

ข่าว:  รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา