โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Care มอบของที่ระลึกส่งบุคลากรในโอกาสลาออกจากงาน | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

RMUTL Care มอบของที่ระลึกส่งบุคลากรในโอกาสลาออกจากงาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 508 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

20 มิถุนายน 2560 ร่วมกิจกรรมมอบของที่ระลึกส่งบุคลากรในโอกาสลาออกจากงาน เนื่องในโอกาสสอบแข่งขันได้บรรจุรับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการ RMUTL Care หลอมจิตร่วมใจห่วงใยดูแลและ Care กัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว:  รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: ทิน อ่อนนวล


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา