โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 317 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ซึ่งจัดโดย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2560 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดมิได้ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: รัตนาภรณ์ สารภี,  กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา