โลโก้เว็บไซต์ 2017-06-20 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-06-20

10 ปี บรรจุภัณฑ์ราชมงคลล้านนา สถานศึกษาผู้สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ของ Packaging เมืองไทย
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

เเป็นเวลากว่า 10 ปีที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย และผลงานของนักศึกษา มทร.ล้านนา ก็มักจะติดโผรางวัลลำดับต้นๆ ของเวทีนี้อยู่เสมอ การจัดการประกวดในปี 2560 นี้ก็เช่นกัน >> อ่านต่อ


RMUTL Care มอบของที่ระลึกส่งบุคลากรในโอกาสลาออกจากงาน
อังคาร 20 มิถุนายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

20 มิถุนายน 2560 ร่วมกิจกรรมมอบของที่ระลึกส่งบุคลากรในโอกาสลาออกจากงาน เนื่องในโอกาสสอบแข่งขันได้บรรจุรับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดหนองคาย ภายใต้โครงการ RMUTL Care หลอมจิตร่วมใจห่วงใยดูแลและ Care กัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข่าว:  รัตนาภรณ์ สารภี ภาพ: ทิน อ่อนนวล >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา