โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมแข่งลาบพื้นเมือง พลิกฟื้นวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ  สืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น  | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมแข่งลาบพื้นเมือง พลิกฟื้นวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ สืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1905 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 19 เมษายน 2560 บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ร่วมกิจกรรมแข่งลาบเมือง สล่าลาบตี๋นดอย พลิกฟื้นวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ สืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น ซึ่งมีจุดเด่นของแต่ละท้องถิ่นในการประกอบอาหาร ลาบเมือง จึงถือเป็นการบ่งบอกถึงอาหารของแต่ละพื้นที่ที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป พร้อมกับลีลาท่าทางของการปรุง ซึ่งในเทศกาลสงกรานต์นั้น ตามความเชื่อของคนล้านนานั้นการกินลาบจะสร้างความเป็นสิริมงคลมีโชคลาภ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และเสริมสร้างความผูกพันความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจของคณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว:  รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: ว่าที่ร้อยตรี รัชต์พงษ์ หอชัยรัตน์, นริศ กำแพงแก้ว, รัตนาภรณ์ สารภี, กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา