โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

กิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 กันยายน 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยวันที่ 28 กันยายน 2460 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงไตรรงค์และคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยจวบจนปัจจุบันถือเป็นโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย บุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติพร้อมกันบริเวณหน้าเสาธง เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณเสาธงด้านหน้าอาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: รัตนาภรณ์ สารภี, กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา, ทิน อ่อนนวล, วีรวิทย์ ณ วรรณมา  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา