โลโก้เว็บไซต์ 3 พ.ย.60: พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

3 พ.ย.60: พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาพิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำพานพุ่มดอกไม้เงิน เพื่อใช้ในพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา