โลโก้เว็บไซต์ พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 พฤศจิกายน 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1365 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คณะบุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดทำพานพุ่มดอกไม้เงิน เพื่อใช้ในพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2560 ณ วิหารหลวงพ่อมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และ พิธีทำบุญทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2560 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดหนองกระโห้ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 เพื่อถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ พร้อมปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศพิธีดังกล่าว 

 

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: รัตนาภรณ์ สารภี, พิษณุ พรมพราย, จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา