โลโก้เว็บไซต์ RMUTL Care ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อวัฒน์พงศ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

RMUTL Care ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อวัฒน์พงศ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 ตุลาคม 2560 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1357 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อ.ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อวัฒน์พงศ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ในวันทีอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ RMUTL Care

 

รายละเอียด:

ด้วยคุณพ่อวัฒน์พงศ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์ บิดาของอาจารย์วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2560 และประกอบพิธีฌาปนกิจศพ ในวันที่อังคารที่ 10 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ, สถาบันวิจัยและพัฒนา และสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในคืนวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 19.30 น.

 

ข่าว: รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ: พิษณุ พรมพราย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา