โลโก้เว็บไซต์ 2017-10-11 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2017-10-11

RMUTL Care ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อวัฒน์พงศ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์
พุธ 11 ตุลาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

อ.ภฤศพงศ์ เพชรบุล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมด้วยคณะบุคลากรสถาบันฯ (สถช.) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ คุณพ่อวัฒน์พงศ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 และร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ในวันทีอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ วัดป่าแพ่ง ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ RMUTL Care   รายละเอียด: ด้วยคุณพ่อวัฒน์พงศ์ ชัยวัฒนพิพัฒน์ บิดาของอาจารย์วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดป่าแพ่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา