โลโก้เว็บไซต์ สถช. เข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. เข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสถช. เข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
คณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมใจกันใส่เสื้อโทนสีเหลืองและเข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา