โลโก้เว็บไซต์ สถช. เข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. เข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 ธันวาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมใจกันใส่เสื้อโทนสีเหลืองและเข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง (อาคารอำนวยการ) มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา