โลโก้เว็บไซต์ สถช. ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช. ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ธันวาคม 2561 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 182 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำโดยอาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบูล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันฯ ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (The 5th Conference on Research and Creative Innovation: 5th CRCI 2018) "สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์" จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 

ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี
ภาพ นริศ กำแพงแก้ว, รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา