โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-04 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

 วันที่ : 2018-12-04

สถช. เข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
อังคาร 4 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร บุคลากรสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมใจกันใส่เสื้อโทนสีเหลืองและเข้าร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง (อาคารอำนวยการ) มหาวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ข่าว รัตนาภรณ์ สารภี ภาพ รัตนาภรณ์ สารภี, ฉัตวณัฐ มโนพฤกษ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา