โลโก้เว็บไซต์ สถช.ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

สถช.ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาสถช. ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำโดยอาจารย์ภฤศพงศ์ เพชรบูล ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน พร้อมบุคลากร ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันฯ ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา