โลโก้เว็บไซต์ การประกวดบ้านเขียว สอท. | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

การประกวดบ้านเขียว สอท.

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนานศ.สาขาสถาปัตยกรรม คว้ารางวัลการประกวดบ้านเขียว สอท.
นายสุประวีณ์ งำเมือง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา