โลโก้เว็บไซต์ รู้หรือไม่: คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. -- PDF to Flipbook | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รู้หรือไม่: คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. -- PDF to Flipbook

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน(สถช.) กับ เรื่องราวรู้หรือไม่? .... PDF to Flipbook
รู้หรือไม่? Did you know?:  เราสร้าง Flip book ออนไลน์ ได้ง่ายๆ แค่มีไฟล์ PDF ด้วยการแปลงออนไลน์ที่ PUBHTML5.com เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามได้เลยนะครับ   หลักการ :...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา