โลโก้เว็บไซต์ รู้หรือไม่: คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. -- Photo PPT to 300DPI | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

รู้หรือไม่: คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับ สถช. -- Photo PPT to 300DPI

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนาคุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน(สถช.) กับ เรื่องราวรู้หรือไม่? .... Photo PPT to 300DPI
รู้หรือไม่? Did you know?: เพียงตั้งค่าความละเอียดเพิ่ม ไฟล์ภาพที่ได้จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก็สวย คม ชัด   ที่มา / ความสำคัญ :: หลายๆ ท่านใช้โปรแกรม Mi...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา