โลโก้เว็บไซต์ คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน(สถช.) กับ เรื่องราวรู้หรือไม่? .... Photo PPT to 300DPI | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยีกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน(สถช.) กับ เรื่องราวรู้หรือไม่? .... Photo PPT to 300DPI

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 6 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 819 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รู้หรือไม่? Did you know?: เพียงตั้งค่าความละเอียดเพิ่ม ไฟล์ภาพที่ได้จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ก็สวย คม ชัด

 

ที่มา / ความสำคัญ ::

หลายๆ ท่านใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการออกแบบกราฟิกกันเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นโปรแกรมที่ง่าย ใช้งานสะดวก มีอยู่ในคอมพิวเตอร์เกือบทุกเครื่อง

 

แต่เมื่อออกแบบงานเสร็จแล้ว บันทึกสไลด์ออกมาเป็นรูปภาพ แม้จะตั้งค่าคุณภาพสูงแล้ว ไฟล์ภาพที่ได้มาก็ยังไม่คมชัดเท่าที่ควร ตัวอักษรอ่านไม่ได้ ภาพแตก ใช้กับงานพิมพ์ไม่ได้ 

 

ขั้นตอนการตั้งค่า::

วันนี้ พี่ TechTalk ขอแนะนำ ขั้นตอนการตั้งค่าคุณภาพไฟล์ภาพที่บันทึกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ให้ส่งออกแบบความละเอียดสูง (300PDI) สำหรับงานสื่อสิ่งพิมพ์ (ในที่นี้ขอแนะเสนอเฉพาะวิธีการตั้งค่าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้นนะคะ) 

 

ขั้นตอนการตั้งค่าคุณภาพไฟล์ภาพสามารถทำได้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เปิด RegEdit.exe
  คลิก ค้นหา
  พิมพ์ RUN แล้วกด ENTER
  พิมพ์ regedit แล้วกด ENTER
   
 2. ขยาย HKEY_CURRENT_USER
  HKEY_CURRENT_USER  \ Software  \ Microsoft \ Office  \ <###> \ PowerPoint \ Options
   
 3. สร้าง DWORD Value
  เลือก EDIT
  เลือก NEW 
  คลิกค่า DWORD
   
 4. เปลี่ยนชื่อ ExportBitmapResolution
  พิมพ์ ExportBitmapResolution 
  กด ENTER
   
 5. แก้ไขค่าให้พิมพ์
  คลิกที่ ExportBitmapResolution 
  เลือก EDIT 
  เลือก MODIFY
  ในกล่องข้อมูลค่าให้พิมพ์ 300 
  เลือก Decimal 
  คลิก OK
   
 6. ปิด Registry Editor
  คลิก ไฟล์
  คลิก ออก

 

ผลลัพธ์ ::

หลังจากนั้นเปิดไฟล์จากโปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่ต้องการแปลงเป็นรูป แล้วกด Save As เลือกประเภทของไฟล์ภาพ (PNG, JPG, GIF, TIFF) ไฟล์ภาพที่ได้จะมี ค่า DPI300  ซึ่งเหมาะสมสำหรับงาน สื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีความ คมชัดขึ้น และมีขนาดไฟล์ใหญ่ขึ้น  


สุดท้ายนี้ พี่ TechTalk หวังว่า "การตั้งค่า PowerPoint ให้ส่งออกภาพความละเอียดสูง (300PDI) " จะช่วยให้ท่านสามารถจัดทำงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่ต้องการได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้นนะคะ

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา