โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มทักษะ ภายใต้โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

มทร.ล้านนา จัดอบรมพัฒนาการเรียนรู้เพิ่มทักษะ ภายใต้โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 กรกฎาคม 2563 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 1230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและจัดอบรมพัฒนาการทักษะเรียนรู้ ภายใต้โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 โดยได้รับเกียติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)  

พร้อมกันนี้ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะทำงานโครงการฯ ได้มอบหน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) และหน้ากากผ้ามัสลินพร้อมโลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้กับตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะ 2 เขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศในห้องประชุมดังกล่าว จำนวน 50 คน

 

ภาพ จักร์รินทร์ ชื่นสมบัติ, เจษฎา สุภาพรเหมินทร์, วีรวิทย์ ณ วรรณมา

เรียบเรียง อภิญญา ไชยวงค์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา