โลโก้เว็บไซต์ 23 เม.ย.64: RMUTL CARE สถช. ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อชัยยุทธ คันธไชย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

23 เม.ย.64: RMUTL CARE สถช. ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อชัยยุทธ คันธไชย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 เมษายน 2564 โดย มทร.ล้านนาRMUTL CARE ผู้บริหารและบุคลากร สถช. ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อชัยยุทธ คันธไชย
วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมแสดงความเสียใจกับกับครอบครัว“คันธไชย” ต่อการจากไปของ คุณพ่อชัยยุทธ คันธไชย ข้ารา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา