โลโก้เว็บไซต์ RMUTL CARE ผู้บริหารและบุคลากร สถช. ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อชัยยุทธ คันธไชย | สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

RMUTL CARE ผู้บริหารและบุคลากร สถช. ร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อชัยยุทธ คันธไชย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 เมษายน 2564 โดย รัตนาภรณ์ สารภี จำนวนผู้เข้าชม 196 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 เมษายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ร่วมแสดงความเสียใจกับกับครอบครัว“คันธไชย” ต่อการจากไปของ คุณพ่อชัยยุทธ คันธไชย ข้าราชการบำนาญ มทร.ล้านนา (ภาคพายัพ) ในนามสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในนามแผนกช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ วัดป่าแพ่ง ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 

ภาพ หนึ่งฤทัย แสงใส

เรียบเรียง รัตนาภรณ์ สารภีออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา